Browsing All posts tagged under »Life Notes«

Bike bridge ads

September 29, 2010

2

Last week, I found myself in overlapping schedule to meet many of my Professional-contact lists.  Well, everything comes surround the topic of how I can get information for my internship. Things are going good until I notice more than half of them kept telling me about the pathway to archive life goal which eventually comes […]

Why I run away?

August 10, 2010

0

I have seen so many singles, couples, misdirected commitments, obligational marriages and yes their dramas. I thought I have seen enough. Now I found out that I have seen nothing at all. Why am I saying so? Now, what would you do if you foresee a drama that you seen before? what I do? I […]

Note for me, now

August 5, 2010

0

cuộc sống rồi sẽ tốt tươi như cây đâm chồi như mặt trời thức dậy. Hãy vững tin mà bước đi. Nghe chưa! Phải: 1. tin vào những bài học của mình đã học được 2. thường xuyên relearn/update/refine các bài học khi cảm thấy mình giống thằng ngốc 3. bình tĩnh mà sống, không […]

Con cua và bài học của con cua

August 4, 2010

0

Cách đây không xa một khoảng thời gian trước, có một dáng hình sống soài giữa những rối ren của tuổi thành niên, đó là một chàng trai trẻ, đầy nghị lực và rất đỗi sống động (trước kia). Chàng trai đã mất hết những yêu thương dành dụm của một cuộc sống ngắn ngủi […]

A note for my current given life

June 6, 2010

0

what happen when an Unstoppable force confronts an Unmovable object? It calls the balance. Whatever in between The Two creates the restless war through the aging of the Earth. And, this civilization, the human’s one, are in the range of above fact. Light is not light, Shadow is not shadow, Hero is not hero and […]

Miếng đường không ngọt

May 21, 2010

1

Một người không biết tự yêu bản thân mình hay đòi hỏi hoặc mong chờ người khác yêu mình. Khi mà không thấy người khác yêu mình như những gì mình chờ đợi, người đó sẽ làm ra những điều đến cả anh ấy/cô ấy cũng chưa hề tưởng tượng ra được nó tồi tàn […]