Browsing All posts tagged under »Hang-out«

Bike bridge ads

September 29, 2010

2

Last week, I found myself in overlapping schedule to meet many of my Professional-contact lists.  Well, everything comes surround the topic of how I can get information for my internship. Things are going good until I notice more than half of them kept telling me about the pathway to archive life goal which eventually comes […]

“Xuống núi”

January 7, 2010

0

Hôm nay, mát trời nắng sáng. Không có gì bằng một buổi chiều nhẹ nhàng trong sáng cùng nhau ăn uống tán gẫu: tán từ bên trái qua bên phải, tán bên phải qua bên trái, tán hươu xong tán vượn, tán luôn cả mấy chục phút thở dốc vừa đi vừa thở ngược. Ai […]