Browsing All Posts filed under »Uncategorized«

Xuân kỳ truyện

February 17, 2011

1

Đầu tiên mình phải thừa nhận là mình rất chi là làm biếng, nhất là làm biếng viết ra cái gì dài dòng. Chỉ viết dài dòng khi bộ nhớ của não tạm thời quá đầy, cần phải viết ra rồi quên đi để suy nghĩ cái khác.   Chuyện hồi thứ nhứt: Năm mới […]

The Terrific two

December 6, 2010

0

Today, I said to a man “there ought to be just two of us”. Yeah, so Carrie Bradshaw! It just happens to spoken out when I am with him. Time gone by, mine gone wild, I found myself stand-by with love. My friends try and tell my find a man for my own. Failure tell […]

twelve-tweeny-twist

December 4, 2010

0

what is the difference between 12 and 20 when it comes to beauty judgmental? Seemingly I was so not a hot pie back to 12, but a quarter of the male in my class are. That was so phenomenal and mysterious to me because half of them don’t even try! back to that day, I […]

Vài dòng về tháng 10 và con người

October 25, 2010

0

Tháng này là tháng của chữ “quyền” và “Cánh đồng bất tận”. Trong tuần này, tôi đã thấy có trên dưới 6 bài phê bình về bộ phim, ít nhất 4 cá nhân đã nói về các vấn đề “bình quyền”, “quyền con người”, “con nguời và quyền quyết định số phận”, “quyền của người […]