Browsing All Posts filed under »Reflection«

[quote] Luân lý và Tình người

April 12, 2011

1

Không phải người ta mất lòng tin vào luân lý rồi cho tiền bạc là quan trọng nhất, mà vì để có luân lý cũng phải có tiền. Luân lý đẻ ra từ cơm gạo học vấn chứ bất dĩ tự nhiên. Vậy nên, cuối cùng thì luân lý ko phải làm cho người ta […]

Bike bridge ads

September 29, 2010

2

Last week, I found myself in overlapping schedule to meet many of my Professional-contact lists.  Well, everything comes surround the topic of how I can get information for my internship. Things are going good until I notice more than half of them kept telling me about the pathway to archive life goal which eventually comes […]

You are a jerk, sweetheart

August 31, 2010

1

Today, a very late wake-up resulted in my lazy ass keeping distraction from reading books. I am writing about stories and issues in Africa-China international relation. It’s a final project before I graduate this Sep. Who really care about that anyway?! it’s politic and studies! But it is full of surprises. However, very rarely people can […]

Why I run away?

August 10, 2010

0

I have seen so many singles, couples, misdirected commitments, obligational marriages and yes their dramas. I thought I have seen enough. Now I found out that I have seen nothing at all. Why am I saying so? Now, what would you do if you foresee a drama that you seen before? what I do? I […]

Ký bút nhân dịp xem phim tài liệu Dispatches- Orphans of Burma’s Cyclone

June 17, 2010

0

Cho dù có bao nhiêu đau khổ và bất hạnh thì tôi cũng sẽ vẫn yêu mến cuộc sống, vì cuộc sống bản chất cho ta nhiều hơn ta trả về cho nó. Ta, tôi, các bạn và chúng ta là con người, và chỉ là một cái nhánh nhỏ bé ương bướng của tự […]