Browsing All Posts filed under »inspiration«

Why I run away?

August 10, 2010

0

I have seen so many singles, couples, misdirected commitments, obligational marriages and yes their dramas. I thought I have seen enough. Now I found out that I have seen nothing at all. Why am I saying so? Now, what would you do if you foresee a drama that you seen before? what I do? I […]

Ký bút nhân dịp xem phim tài liệu Dispatches- Orphans of Burma’s Cyclone

June 17, 2010

0

Cho dù có bao nhiêu đau khổ và bất hạnh thì tôi cũng sẽ vẫn yêu mến cuộc sống, vì cuộc sống bản chất cho ta nhiều hơn ta trả về cho nó. Ta, tôi, các bạn và chúng ta là con người, và chỉ là một cái nhánh nhỏ bé ương bướng của tự […]

Đừng làm việc. Tránh nói ra sự thật. Cố “được” ghét. Yêu một ai đó. Bạn sẽ có một cuộc đời đầy bận rộn.

April 21, 2010

0

Bài phát biểu của Adrian Tan (một luật sư tranh tụng người Singapore) tại lễ tốt nghiệp của Trường Nanyang Technological University (Singapore). Thật là một vinh dự lớn lao khi được dành mười phút phát biểu tại đây mà chẳng lo bị phản bác, mỉa mai hay trả thù. Tôi nói điều này với […]