[quote] Luân lý và Tình người

Posted on April 12, 2011

1Không phải người ta mất lòng tin vào luân lý rồi cho tiền bạc là quan trọng nhất, mà vì để có luân lý cũng phải có tiền. Luân lý đẻ ra từ cơm gạo học vấn chứ bất dĩ tự nhiên. Vậy nên, cuối cùng thì luân lý ko phải làm cho người ta có niềm tin tốt đẹp vào cuộc sống mà chính là tình người. Thành ra, tình con người không hàm luân lý bao giờ. (Jiang Khuc – 2011)

Advertisements
Posted in: Personal, Reflection