Browsing All Posts published on »April, 2011«

[quote] Luân lý và Tình người

April 12, 2011

1

Không phải người ta mất lòng tin vào luân lý rồi cho tiền bạc là quan trọng nhất, mà vì để có luân lý cũng phải có tiền. Luân lý đẻ ra từ cơm gạo học vấn chứ bất dĩ tự nhiên. Vậy nên, cuối cùng thì luân lý ko phải làm cho người ta […]