Browsing All Posts published on »February, 2011«

Xuân kỳ truyện

February 17, 2011

1

Đầu tiên mình phải thừa nhận là mình rất chi là làm biếng, nhất là làm biếng viết ra cái gì dài dòng. Chỉ viết dài dòng khi bộ nhớ của não tạm thời quá đầy, cần phải viết ra rồi quên đi để suy nghĩ cái khác.   Chuyện hồi thứ nhứt: Năm mới […]