Browsing All Posts published on »October, 2010«

Vài dòng về tháng 10 và con người

October 25, 2010

0

Tháng này là tháng của chữ “quyền” và “Cánh đồng bất tận”. Trong tuần này, tôi đã thấy có trên dưới 6 bài phê bình về bộ phim, ít nhất 4 cá nhân đã nói về các vấn đề “bình quyền”, “quyền con người”, “con nguời và quyền quyết định số phận”, “quyền của người […]