Browsing All Posts published on »June, 2010«

Ký bút nhân dịp xem phim tài liệu Dispatches- Orphans of Burma’s Cyclone

June 17, 2010

0

Cho dù có bao nhiêu đau khổ và bất hạnh thì tôi cũng sẽ vẫn yêu mến cuộc sống, vì cuộc sống bản chất cho ta nhiều hơn ta trả về cho nó. Ta, tôi, các bạn và chúng ta là con người, và chỉ là một cái nhánh nhỏ bé ương bướng của tự […]

A note for my current given life

June 6, 2010

0

what happen when an Unstoppable force confronts an Unmovable object? It calls the balance. Whatever in between The Two creates the restless war through the aging of the Earth. And, this civilization, the human’s one, are in the range of above fact. Light is not light, Shadow is not shadow, Hero is not hero and […]